Hindi Lyrics Home
Hindi Songs

  BROWSE ALBUMS:

ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z

SEARCH LYRICS:

Find:

Viewing Lyrics for Tu Hi Tu:

Track: Tu Hi Tu
No album artwork found
Album:HAASIL
Artist:N/A
 
Rating:not yet rated     
Views:891
 
Lyrics:Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu
Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu
Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Hasi Tasvi Ke Gano Mein Parindo Ki Udano Mein Zarro Mein
Chattano Mein Zarro Mein Chattano Mein Jahan Ki Har Zubano Mein Main Kahon Har Shay Mein Main
Kahon Har Shay Mein Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Tu Hi Tu Hasi Tasvi Ke Gano Mein Parindo Ki Udano Mein Zarro Mein Chattano Mein Zarro Mein
Chattano Mein Jahan Ki Har Zubano Mein Main Kahon Har Shay Mein O O O O Main Kahon Har Shay
Mein Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Aa Tammano Ke Sehra Mein Haasi Gulzar Dekha Hai Tammano Ke Sehra Mein Haasi Gulzar Dekha
Hai Meri Nazron Ne Jis Din Se Tera Darbaar Dekha Hai Dekha Hai Haan Dekha Hai Dekha Dekha Dekha
Hai Mere Maula Haan Dekha Hai Tujhe Dekha Nahi Lekin Tujhe Mehsus Karte Hai Tera Deedar Ho Haasil
Tammana Dil Mein Rakhte Hai Tammana Dil Mein Rakhte Hai Tammana Dil Mein Rakhte Hai Tammana Dil
Mein Rakhte Hai Tammana Dil Mein Rakhte Hai Tammana Dil Mein Rakhte Hai Door Rehkar Bhi Hai Aaa
A A A A A A A A A Ro Baro Ro Baro Ro Baro Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu
Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Jo Dil Se Mangi Jati
Hai Dua Khali Nahi Jaati Jo Dil Se Mangi Jati Hai Dua Khali Nahi Jaati Tere Wado Mein Hai Shamil
Ke Yeh Dali Nahi Jati Tera Jalwa Sitaro Mein Tera Jalwa Badalo Mein Tera Jalwa Nazaro Mein Tu
Jis Dil Ki Bhi Duniya Mein Mohabbat Ban Ke Hai Shamil Woh Apni Khwahisho Ke Khwab Ko Kyoun Na Kare
Haasil Kahon Kyoun Raat Hai Haasil Kahon Kyoun Raat Hai Haasil Kahon Kyoun Raat Hai
Haasil Kahon Kyoun Raat Hai Haasil Mere Maula Karam Farma Dil Ko Hai Bas Teri O O O A A A A A A A
A A A A Justajo Justajo Justajo Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Haasi Tasvi Ke Gano
Mein Parindo Ki Udano Mein Zarro Mein Chattano Mein Zarro Mein Chattano Mein Jahan Ki Har Zubano
Mein Mein Kahon Har Shay Mein Mein Kahon Har Shay Mein Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu
Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu
Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu
Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Mere Maul Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Mere Aaka Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi
Tu Mere Maula Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu Tu Hi Tu
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More HAASIL Lyrics:

1.   Kahin Police Case
2.   Ab Ghar Aaja
3.   Tu Hi Tu
4.   Kisi Ne Mera Naam Likha