Hindi Lyrics Home
Hindi Songs

  BROWSE ALBUMS:

ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z

SEARCH LYRICS:

Find:

Viewing Lyrics for Likh Diya Dar Pe Kisine:

Track: Likh Diya Dar Pe Kisine
No album artwork found
Album:LIKH DIYA DAR PE KISINE
Artist:N/A
 
Rating:not yet rated     
Views:1321
 
Lyrics:Aaa Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Is Jagah Pyaar Karna Manaa
Hai Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Is Jagah Pyaar Karna Manaa Hai Pyaar Karna Mana Hai Likh
Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Is Jagah Pyaar Karna Manaa Hai Aaa Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Is
Jagah Pyaar Karna Manaa Hai Aaa Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Is Jagah Pyaar Karna Manaa
Hai Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Likh Diya Apne Dar Pe Kisi Nai Is Jagah Pyaar Karna Manaa
Hai Is Jagah Pyaar Karna Manaa Hai Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi
Ko Iska Izhaar Karna Manaa Hai Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Iska Izhaar Karna Manaa
Hai Iska Izhaar Karna Manaa Hai Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Iska Izhaar Karna Manaa
Hai Aaaa Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Iska Izhaar Karna ... Aaa Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye
Kisi Ko Iska Izhaar Karna Manaa Hai Aaa Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Iska Izhaar Karna
Manaa Hai Pyaar Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Iska Izhaar Karna Manaa Hai, Mana Hai, Mana Hai Pyaar
Agar Ho Bhi Jaaye Kisi Ko Iska Izhaar Karna Manaa Hai Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Unki Mahfil
Mei Jab Koi Jaaye Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Aaa Unki Mahfil
Mei Jab Koi Jaaye Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Pehle Nazrein Woh
Apni Jhukaye Pehle Nazrein Woh Apni Jhukaye Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Wo Sanam Jo Khuda
Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna
Manaa Hai Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Unki Mahfil Mei Jab Koi Jaaye Aaa Unki Mahfil Mei
Jab Koi Jaaye Pehle Nazrein Woh Apni Jhukaye Pehle Nazrein Woh Apni Jhukaye Wo Sanam Jo Khuda
Ban Gaye Hai Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai ...Deedaar Karna Manaa
Hai Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye
Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye
Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna Manaa
Hai Aaa Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai (Vocables)... Ne Sa
Re... Wo Sanam Jo Khuda Ban Gaye Hai Unka Deedaar Karna Manaa Hai Jaag Uthein Gay To Aahein
Bharein Gay Jaag Uthein Gay To Aahein Bharein Gay Jaag Uthein Gay To Aahein Bharein
Gay Aaa Jaag Uthein Gay To Aahein Bharein Gay Saa Ne ... (Vocables) Jaag Uthein Gay To
Aahein Bharein Gay Jaag Uthein Gay To Aahein Bharein Gay Aaa Jaag Uthein Gay To Aahein Bharein
Gay Husn Waalon Ko Ruswaa Karein Gay Jaag Uthein Gay To Aahein Bharein Gay Husn Waalon Ko
Ruswaa Karein Gay So Gaye Hain Jo Furqat Ke Maare Unko Bedaar Karna Manaa Hai So Gaye Hain Jo
Furqat Ke Maare Unko Bedaar Karna Manaa Hai So Gaye Hain Jo Furqat Ke Maare Unko Bedaar Karna
Manaa Hai So Gaye Hain Jo Furqat Ke Maare Unko Bedaar Karna Manaa Hai So Gaye, So Gaye Hain
Jo Furqat Ke Maare Unko Bedaar Karna Manaa Hai Aaa So Gaye Hain Jo Furqat Ke Maare Unko ...
(Vocables) So Gaye Hain Jo Furqat Ke Maare Unko Bedaar Karna Manaa Hai Hum Nai Ki Arz Ay
Banda Parwar Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Aaa Hum Nai Ki Arz,
Hum Nai... Aaa Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Aaa Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Aaa Hum
Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Aaa Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Aaa Hum Nai Ki Arz Ay Banda
Parwar Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar, Banda Parwar Banda Parwae Hum Nai Ki Arz Ay Banda
Parwar Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Hum Nai Ki Arz Ay Banda Parwar Kiyoon Sitam Dhaa Rahay Ho
Yeh Hum Per Baat Sun Ker Hamari Woh Bolay Hum Say Taqraar Karna Mana Hai Baat Sun Ker Hamari
Woh Bolay Hum Say Taqraar Karna Mana Hai Aaa Baat Sun Ker Hamari Woh Bolay Hum Say Taqraar
Karna Mana Hai Hum Say Taqraar Karna Mana Hai Baat Sun Ker, Baat Sun Ker, Baat Sun Ker Hamari
Woh Bolay Hum Say Taqraar Karna Mana Hai Aaa Baat Sun Ker Hamari Woh Bolay Hum Say Taqraar
Karna Mana Hai (Vocables)... Baat Baat Sun Ker Baat Baat Sun Ker Hamari Woh Bolay Hum Say
Taqraar Karna Mana Hai Saamnay Jo Khula Hai Jharoka Saamnay Jo Khula Hai Jharoka Aaa Saamnay
Jo Khula Hai Jharoka Samnay Jo Khula Hai Jharoka Samne (Vocables)... Saamne Jo Khula Hai
Jharoka Saamnay Jo... Aaa Saamnay Jo Khula Hai Jharoka Aaa Saamnay Jo Khula Hai
Jharoka (Vocables)... Aaa Saamnay Jo Khula Hai Jharoka Saamnay Jo Khula Hai Jharoka Kha Na
Jaana Qateel Kahin Unka Dhoka Saamnay Jo Khula Hai Jharoka Kha Na Jaana Qateel Kahin Unka
Dhoka Ub Bhi Apnay Liyeh Us Galee Mein Ub Bhi Apnay Liyeh Us Galee Mein Shouq-E-Deedaar Karna
Manaa Hai Ub Bhi Apnay Liyeh Us Galee Mein Shouq-E-Deedaar Karna Manaa Hai Likh Dia Apne Dar
Pe Kisi Nai Is Jaga Pyar Karna Mana Hai
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More LIKH DIYA DAR PE KISINE Lyrics:

1.   Likh Diya Dar Pe Kisine