Hindi Lyrics Home
Hindi Songs

  BROWSE ALBUMS:

ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z

SEARCH LYRICS:

Find:

Viewing Lyrics for In Mast Nigahon Se:

Track: In Mast Nigahon Se
No album artwork found
Album:THE HERO
Artist:N/A
 
Rating:not yet rated     
Views:1380
 
Lyrics:In Mast Nigahon Se Mujhko Na Pila Dena In Mast Nigahon Se Mujhko Na Pila Dena Tum Ek Musalmaan Ko
Kafir Na Bana Dena Ho Mohabbat Mein Nigahon Se Mohabbat Mein Nigahon Se Zuban Ko Kaam Leti
Hoon Kisi Ki Baat Karti Hoon Kisi Ka Naam Leti Hoon Shahenshah Ho Ke Malika Ho Salami Hum Nahi
Karte Shahenshah Ho Ke Malika Ho Salami Hum Nahi Karte Haseena Ho Ke Botal Ho Ho Haseena Ho Ke
Botal Ho Gulami Hum Nahi Karte Sar Jispe Na Jhook Jaye Ab Mein Jo Kehne Ja Raha Hoon Na Kisi Ne
Kaha Hai Na Kisi Ne Suna Hai Mulaiza Farmaye Huzoor Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin
Kehte Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin Kehte Har Dar Pe Jo Jhook Jaaye Ho Har Dar Pe Jo
Jhook Jaye Use Sar Nahin Kehte Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin Kehte O Sahib Dekhkar Humko
Hasi Kyon Aa Gayi Tumko O Sahib Dekhkar Humko Hasi Kyon Aa Gayi Tumko Hamara Naam Hero Hai Ho
Hamara Naam Hero Hai Hume Joker Nahin Kehte O Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahi Kehte Ho Woh
Aur Hai Peete Hi Khul Jaate Muh Jinke Aur Hai Peete Hi Khul Jaate Muh Jinke Pi Jaate Hai Hum Sab
Kuch O Pi Jaate Hai Hum Sab Kuch Kuch Bhi Gar Nahin Kehte Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin
Kehte Ho Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin Kehte Ho Har Dar Pe Jo Jhook Jaye Use Sar Nahin
Kehte Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahi Kehte In Mast Nigahon Se Mujhko Na Pila Dena In Mast
Nigahon Se Mujhko Na Pila Dena Tum Ek Musalmaan Ko Kafir Na Bana Dena Sar Jispe Na Jhook Jaye Use
Daar Nahin Kehte Ho Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin Kehte Har Dar Pe Jo Jhook Jaye Use Sar
Nahin Kehte Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin Kehte Sar Jispe Na Jhook Jaye Use Dar Nahin
Kehte
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More THE HERO Lyrics:

1.   Dil Mein Hai Pyaar - IV
2.   Mari Koyal Ne Aisi cook
3.   Dil Mein Hai Pyaar - II
4.   In Mast Nigahon Se
5.   Tere Shehar Ka Kya Hai Naam
6.   Tum Bhi Na Mano
7.   Dil Mein Hai Pyaar
8.   Dil Mein Hai Pyaar - III